«

»

ต.ค.
05

งานวิจัยเรื่อง เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวา

ดร.กระวี  ตรีอำนรรค  ดำเนินการวิจัย สร้างต้นแบบเครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรมขึ้น เพื่อเป็นเครื่องจักรที่สามารถสร้างและบำรุงรักษาได้ง่ายด้วยวัสดุในท้องถิ่น ใช้ช่วยในกระบวนการเตรียมวัสดุจักสานให้แก่กลุ่มหัตถกรรมชุมชน อันเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งเรื่องคุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตได้อีกทางหนึ่งต่อไป

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>