«

»

ส.ค.
19

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 3 เดินทางเพื่อศึกษาดูกระบวนการผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้นปีที่ 3 เดินทางเพื่อศึกษาดูกระบวนการผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ณ

บริษัท  เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)

 

ในวันที่  6  สิงหาคม 2556  คณะของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร  ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา       04-820-303 Engineering Physicals for Food Material  นำโดย ผศ.ดร.สุนัน ปานสาคร, ผศ.ดร.อภินันท์ วัลภา และอาจารย์พฤกษา สวาทสุข เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ณ บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)  ตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน  กรุงเทพฯ  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง กิจกรรมของการเดินทางไปดูโรงงานครั้งนี้ประกอบด้วย การฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ความเป็นมาของ บริษัท  เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ระบบมาตรฐานทางอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เช่น GMP HACCP ที่ใช้ในการผลิต ระบบการกระจายสินค้า Logistic  ที่ใช้ในการส่งสินค้าสู่ผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และปลอดภัย รวมถึงการเข้าชมกระบวนการผลิตขนมปังฟาร์มเฮ้าส์แบบแผ่น และแบบสอดใส่ ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนกระทั้งออกมาเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมส่งออกไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ  มีการการตอบคำถามไขข้อข้องใจทางเทคนิคในกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอน

ในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ของบริษัท  เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) นี้ ทางคณะของอาจารย์และนักศึกษาได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัทฯ ทางภาควิชาฯ ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง